.19 כוחות מהגיס האפריקני של גנרל פרנקו ממתינים לטיסה לספרד במטוס יונקרס-52 שסיפקה גרמניה הנאצית בימים הראשונים של אוגוסט .1936 הסיוע שהעניקו היטלר ומוסוליני להובלת הכוחות הלאומניים היה גורם מכריע בהישגים הראשונים של פרנקו במלחמת האזרחים.