.16 המון גדול נוכח בעצרת בחירות של המפלגה הנאצית בפרנקפורט אם מיין, ככל הנראה כדי לשמוע את נאומו של היטלר ב-28 ביולי .1932 כעבור שלושה ימים קיבלו הנאצים 37.4 אחוזים מהקולות בבחירות - שיא הישגיהם האלקטורליים לפני מינויו של היטלר לקנצלר בינואר לאחר מכן.