.15 כמה עיריות עשו מאמצים גדולים להתמודד עם תנאי הדיור המחרידים. הממשלה הסוציאליסטית של “וינה האדומה" יזמה את בניית קרל מרקס הוף. הוא כלל עם השלמתו ב-1,382 1930 דירות לעניי העיר.