.13 משפחת קולאקים מגורשת מהחווה שלה במחוז אודסה באוקראינה, בין 1928 ל-,1937 בעת המבצע הסטליניסטי האכזרי לקולקטיביזציה של הייצור החקלאי.