.12 חתימותיהם של הנושאים ונותנים על הסכם לוקרנו, 1925 - ובהם בריאן, שטרסמן, אוסטן צ'מברליין ומוסוליני - חרוטות על מטוטלת השעון בבית המשפט של לוקרנו.