.10 תעמולה גרמנית בעת מערכת הבחירות לקראת משאל העם ב-:1921 “בגרמניה רווחה לאין-קץ, בפולין עוני והגירה". שלזיה עילית חולקה בסופו של דבר, ורוב שטחו של החבל התעשייתי החשוב נמסר לפולין.