.9 סופרג'יסטיות צרפתיות דורשות זכות הצבעה, .1919 הן כשלו במאמציהן. בצרפת נאלצו הנשים להמתין עד 1944 לקבלת זכות ההצבעה.