.8 “מה שיש לנו לאבד". כרזה שמוצגת בה הפרשנות שגרמניה מייחסת לדרישות בעלות הברית בהסכם ורסאי: אבדן עשרים אחוזים משטחי הייצור שלה, עשרה אחוזים מאוכלוסייתה, שליש מהפחם, רבע מהייצור החקלאי, ארבע חמישיות ממאגרי עפרות הברזל וכן כל המושבות וכל צי הסוחר שלה.