.6 “כדור הארץ במבט מהירח, - "1916 ציור מרשים בכתב עת גרמני של העולם נוטף דם.