.5 כרזה מצרפת שנראים בה סרבים נמלטים לאחר התבוסה הרת האסון לאוסטרים ולבולגרים, סתיו .1915 הכרזה מבשרת את “יום סרביה" ב-25 ביוני 1916 כדי לגייס כספים לפליטים סרבים.