.4 “גיא המוות" מתחת למבצר דואמון בצרפת בעת קרב ורדן, .1916