.3 חיילים גרמנים בדרכם לקרב על המארן, ספטמבר .1914 הם כנראה אינם שואבים עידוד רב משיירת האמבולנסים החוזרת מהחזית.