רשימת תצלומים

. 1 חייל איטלקי חוטף דגל מוסלמי מהכוחות העות ' מאניים המנוצחים סמוך לטריפולי , . ( akg - images ) 1911 . 2 קריקטורה גרמנית של אירופה הלוחמת , . ( akg - images ) 1914 . 3 חיילים גרמנים בדרכם לקרב על המארן , ספטמבר -akg images / ) 1914 . ( ullstein bild . 4 “ גיא המוות " , קרב ורדן , . ( akg - images ) 1916 . 5 כרזה צרפתית המכריזה על “ יום סרביה " , 25 ביוני , 1916 כדי לגייס כספים לפליטים סרבים ( . ( akg - images / Jean - Pierre Verney . 6 “ כדור הארץ ב - 1916 במבט מהירח " ( . ( akg - images . 7 נציג המפלגה הסוציאל - דמוקרטית העצמאית של גרמניה נואם לפני המון בהלוויה , 29 בדצמבר . ( akg - images ) 1918 . 8 כרזה המתארת את טענות הגרמנים על משמעות הדרישות של בעלות הברית בהסכם ורסאי לגרמניה ( . ( akg - images . 9 סופרג ' יסטיות צרפתיות דורשות את זכות ההצבעה , Fox Photos / ) 1919 . ( Getty Images . 10 תעמולה גרמנית בעת מערכת משאל העם בשלזיה עילית , Universal ) 1921 . ( History Archive / UIG via Getty Images . 11 טנק בריטי בקלן , 1920 לערך ( . ( akg - images . 12 חתימות הנושאים ונותנים על הסכם ...  אל הספר
עם עובד