לגיהינום ובחזרה אירופה 1949-1914

איאן קרשו איאן קרשו לגיהינום ובחזרה אירופה -1949 1914 איאן קרשו לגיהינום ובחזרה אירופה -1949 1914 ספריית אופקים הוצאת עם עובד Ian Kershaw To Hell and Back Europe , 1914 – 1949 תרגמה מאנגלית : כרמית גיא Translated by Carmit Gai עורך הספרייה אלי שאלתיאל  אל הספר
עם עובד