ד. רשימת הקיצורים הביבליוגרפיים

אביזוהר , בראי סדוק = מאיר אביזוהר , בראי סדוק , תל אביב , תש "ן אגין , ' נטישה ' = אסף אגין , ' נטישה : פרשת עמידתם ונפילתם של שער הגולן ומסדה במלחמת העצמאות , מאי , ' 1948 עלי זית וחרב , ד , תל אביב , 2002 עמ ' -240 230 אגין , ' נפילת ישובים ' = אסף אגין , ' נפילת ישובים במלחמת העצמאות , מיתוס ומציאות , פרשת עמידתם ונפילתם של שער הגולן ומסדה במלחמת העצמאות — מאי , ' 1948 עבודה סמינריונית , אוניברסיטת חיפה , חיפה 1996 אדלמן , הגטו לוחם = מרק אדלמן , הגטו לוחם ( הקדים וההדיר : דניאל בלטמן ) , תל אביב תשס "ב אדמוני , עשור של שיקול דעת = יחיאל אדמוני , עשור של שיקול דעת , ההתיישבות מעבר לקו הירוק , 1977 - 1967 רמת אפעל 1992 אהרונסון , איחוד התנועה הקיבוצית = אבי אהרונסון , ' איחוד התנועה הקיבוצית , הקמת התק " ם , , ' 1980 - 1976 עבודת דוקטור , אוניברסיטת תל אביב , תל אביב 1996 אהרונסון , הקמת התק " ם = אבי אהרונסון , הקמת התק " ם , תל אביב 2002 אוחנה וויסטריך ( עורכים ) , מיתוס וזיכרון = דוד אוחנה ורוברט ס ' ויסטריך ( עורכים ) , מיתוס וזיכרון , ירושלים תשנ "ז אופז ( עורכת ומהדירה ) , ספר...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב