ג. קיצורי הארכיונים

אבה " ש = ארכיון בית השיטה אבלה " ג = ארכיון בית לוחמי הגטאות על שם יצחק קצנלסון אתק " מ = ארכיון התנועה הקיבוצית המאוחדת , רמת אפעל  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב