ב. סרטי טלוויזיה דוקומנטריים

אסף ( מפיק ועורך ) , שישים שנות = יוסי אסף ( מפיק ועורך ) , ששים שנות , פרקים בתולדות בית השיטה , בית השיטה 1988 גורי ( מפיק ועורך ) המכה ה , 81 פני המרד , הים האחרון = חיים גורי ( מפיק ועורך ) , בשיתוף עם ז ' אקו ארליך , דוד ברגמן , המכה ה (; 1974 ) 81 הים האחרון ( (; 1979 פני המרד ( 1985 ) הלר ( בימוי ) , הציפור הכחולה = אילת הלר ( בימוי ) , נגה תקשורת ובית לוחמי הגיטאות , הציפור הכחולה , צביה לובטקין 1996  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב