א. עיתונים וביטאונים

בקיבוץ — שבועון הקיבוץ המאוחד , כרכים א -לא השבוע בקבוץ הארצי — שבועון הקיבוץ הארצי ידיעון ועדת התרבות של הקיבוץ המאוחד יחדיו — ביטאון חטיבת בני הקיבוץ המאוחד למרחב — עיתון אחדות העבודה פועלי ציון מבפנים — רבעון הקיבוץ המאוחד משא — שבועון לאמנות וספרות על המשמר — עיתון מפלגת הפועלים המאוחדת ידיעות בית לוחמי הגיטאות צרור מכתבים — , 1950 - 1933 בהוצאת הקיבוץ המאוחד צרור מכתבים לחינוך המשותף , בהוצאת הקיבוץ המאוחד שדמות — במה לתנועה הקיבוצית , רבעון דפים — יומן קיבוץ לוחמי הגטאות עדות — א - יד , ביטאון בית לוחמי הגטאות , , 1997 - 1987 תל אביב  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב