ד. לכיווני מחקר נוספים

חקר הזיכרון הקולקטיבי בקבוצות ייחודיות עשוי להפנות זרקור אל שאלות וסוגיות מהותיות כמו למשל , מהי מידת הקשר בין האצת בניית הזיכרון לכוחה ולחוסנה של הקבוצה הנידונה ? האם ניתן להשתמש בכלי תרבותי זה לשם מדידת עצמתן של קבוצות הן כלפי עצמן הן במסכת היחסים שלהן עם קבוצות אחרות בחברה נתונה ? סוגיה מרתקת אחרת היא בחינת הסתירות והפיצולים שבתוך הזיכרון ככלי למדידת מיקומן של קבוצות משנה או של קהילות בתוך הקהילה הרחבה . כך אפשר גם לעמוד על הפער בין החזות התורתית בקהילה לכוונות להפכה למציאות . . 17 להיעדרות ' הקול הנשי ' מפרסומי התנועה , ראו לשם דוגמה : מבפנים , כו ( תשכ " ד - תשכ " ה ) , מתוך 110 מאמרים או רשימות הנכללים בכרך , רק 15 כתבו נשים וכולם מאוגדים בפרקי האמנות והספרות . המצב נשאר דומה גם אחרי מלחמת ששת הימים : שם , ל , 4 ( דצמבר . ( 1968 בתוכן העניינים מצוינים ארבעים פריטים , נשים כתבו רק שניים מהם . ניתן גם לבחון את כוחה של ' קהילת זיכרון ' בזמנים מודרניים . בספר זה עסקתי בקהילה שפירקה את עצמה ועדיין ממשיכה להתפרק . האם היותה קהילת זיכרון תאפשר פירוק שיש עמו פיצוי ? מהו משך חייה של קהילת...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב