ב. לתפקידיה של תמונת העבר בקיבוץ המאוחד

עיצוב הזיכרון הקולקטיבי באוסף תמונות העבר שנסקרו בעבודה זו , שירת מטרות מספר . הראשונה שבהן היא הגדרת הזהות הקיבוצית באמצעות הבניה מחודשת של העבר לצורך חיזוק הקהילה בהווה . ענייננו כאמור בקבוצה המאבדת את כוחה ועליה לגייס את מרב המאמצים והממסדים כדי לגדר זהות , לחזק שייכות ולמנוע קיטון בכל תחום אפשרי . הקיבוץ המאוחד התאפיין בראשית דרכו בתפיסת ה ' כלליות ' . פירושו המעשי של ביטוי זה היה יכולתו של הקיבוץ המאוחד להכיל במסגרתו קבוצות פוליטיות שונות , דומות אך לא זהות . טבנקין , כך קובע הביוגרף שלו כנרי , ' קידם את רעיונותיו על ידי מסגרות הגשמה פתוחות [ ... ] עלה בידיו לבנות תנועה המונית ולאסוף סביבו מטה של פעילים מוכשרים ' . משהוקמה . 6 כנרי , טבנקין בארץ ישראל , עמ ' . 224 ראו שם את פרופיל קבוצת דרור הרוסית , שהביאה עמה לתנועת החלוץ הצעיר הפולנית את הנכונות להתגייס התגייסות מלאה לטובת התנועה . חברי דרור הבוגרים היו המדריכים שסביבם נוצרו הכשרות החלוץ הצעיר , מפעל העתודה של הקיבוץ המאוחד . המדינה , כלליותו של הקיבוץ המאוחד וחוסר יכולתו להכיל את הפיצול הפוליטי בתוכו הביאו לידי פיצול . הפילוג ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב