א. זיכרון קולקטיבי בקהילה המאבדת את כוחה

' הרכיבים המרכיבים את עברנו , כמוהם כשברי זכוכית צבעוניים בקליידוסקופ , קבועים הם במספרם ובטיבם . הם קיימים , ואין אנו יכולים להוסיף עליהם או לגרוע [ ... ] אבל התמונה שאותה הם מציגים , עשויה להשתנות . אפשר לשנות את העבר ' . דימוי זה של קליידוסקופ הוא דימוי חלקי משום שאינו מניח שיקוף הדדי של רכיבי הזכוכית הצבעונית , כלומר שיקוף של רכיבי העבר מול צורכי ההווה . לא רק ידו של המתבונן מסובבת את הקליידוסקופ , דהיינו מטה את רכיבי העבר . גם הקליידוסקופ מטה את ידו של המתבונן ותורם לחיזוק תנועותיו וקצבן . ממצאי המחקר המובאים בספר זה מלמדים כי חולשות ובקיעים שהתרחשו בחיי היום יום ובליכוד הרעיוני של הקיבוץ המאוחד תרמו ליצירה מהירה ומרהיבה של תמונת העבר המשתבצת . יופיו של העבר השפיע במשהו על המתבונן ואפשר לקיבוץ המאוחד לספוג חלק מהיחלשותו ואולי אף להיפגע פחות מהתרחשויות ההווה . מעשה הזיכרון הוא תהליך מתמשך , עבודה של קבע , כמעט פולחן מתמיד . אם תותיר הקהילה את הנצחת פריטי העבר רק בידי חגים וטקסים חד פעמיים היא תאבד את אחיזתה בתמונה ורכיבים זרים יחדרו אליה . ואכן הקיבוץ המאוחד התמיד בעקיבות ביצירת או...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב