ז. משפט אייכמן - אתר זיכרון

הודעה קצרה ודרמטית בדבר לכידתו של הפושע הנאצי המבוקש אדולף אייכמן , מסר ראש ממשלת ישראל בן גוריון בישיבת הכנסת ב 23 במאי . 1960 אמצעי התקשורת הרבו לתאר את האירוע שהיה כבר מראשיתו אחת הפרשות המתוקשרות ביותר במדינת ישראל . המשפט השפיע בצורות רבות ובקצבי זמן שונים על קבוצות בחברה הישראלית וסייע לכינוסה של השואה אל הזהות הישראלית , עד שהפכה לעתים הזהות העיקרית . החוקרים נחלקים בשאלת מידת השינוי שחולל המשפט , אולם כולם מסכימים שהיה נקודת מפתח בזהותה של החברה בישראל ובמודעותה לשואה . נוסף על היותו צומת חשוב בגיבוש הזהות , המשפט הוא רכיב חשוב ומרכזי בהתהוות הזיכרון הקולקטיבי בישראל . דיון משפטי אינו עוסק רק בצדק או בבחינת החוק . משפט הוא גם טקסט ספרותי , מעשה של תרגום וקידוד ואף מכונן זיכרון . בדיונו בעבר , בתהליך הברירה הפומבי שעושה הדיון המשפטי , הוא מעצב תמונת עבר רצויה , הפונה אל העתיד . בפנייה לעתיד חורג המשפט ממהלכו התקין . 138 לפרסומים על מעצר אייכמן , ראו : דוד בן גוריון , דברי הכנסת , הכנסת הרביעית , כרך , 23 . 5 . 1960 , 29 עמ ' ; 1291 ' יום הזעזוע הגדול ' , מעריב , . 24 . 5 . 1960...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב