צביה לובטקין במרכז, משמאלה מרק אדלמן בכנס לציון חמש עשרה שנה למרד גטו ורשה, ורשה אפריל 1958 )באדיבו• ארכיון מוזיאון לוחמי הגטאו•(