צביה לובטקין בועיד• הקיבוץ המאוחד ביגור, יוני 1946 )באדיבו• ארכיון מוזיאון לוחמי הגטאו•(