ו. תמונה קבוצתית עם מורדים

אחת התמונות הנפוצות ביותר באלבומם של חלוצים שעלו לארץ ישראל בשנות העשרים והשלושים הייתה תמונה קבוצתית של החלוץ וחבריו . הנוכחים בתמונה היו בדרך כלל רעים לדרך , חברים באותו קיבוץ , הכשרה או סניף התנועה . הם היו שותפים לעלייה או לסיום כינוס וסמינר . לעתים היו אלה מלוויו , שמהם נפרד לאחר שקיבל את רישיון העלייה המיוחל . מתחת לתמונה ניתן בדרך כלל לזהות את חתימת הקן התנועתי או קבוצת ההכשרה , בצירוף תאריך . דרכן של תמונות שהן יוצרות קשר עם המתבונן בהן . התצלום מספר את סיפור הדמויות והיחסים ביניהן , אך הוא גם מקשר בקריאה יחפה , באמצעות עין הצופה הרגישה והחפה מהגנה , קשר מרתק בינן ובין הנמען . זיקה כזאת , בין היחיד לתמונה , מצויה גם בשדר שנוצר בין תמונות קבוצתיות לציבור המסתכל בהן . הקשר מתחדד ומוטען ברגשות , בה בשעה שהעין מתמקדת בתאריך החתום בשולי התמונה . תמונות קולקטיביות שצולמו ערב מלחמת העולם השנייה באירופה מחייבות את המתבונן , מתוך הצצה מהירה לתאריכיהן , להתמודד עם השאלה מי מבין גיבורי הטקסט שרד . ציון הזמן החתום יבטיח אולי הצלה או מרחב זמן מספיק לתמונה נוספת , שלאחריה ייפרדו הנוכחים ורק ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב