ה. 'בין המתים ובין החיים': מחוז הזיכרון — טקסט כתוב ומשתנה

האפוס המחבר בין מרד הגטאות להקמת קיבוץ הוא ציר מפתח בספרים שכתבו יונת ואלכסנדר סנד . שני כרכי בין המתים ובין החיים מאגדים בתוכם את הרצף , משואה לתקומה , ומסרטטים את החיים והמוות של הקהילה היהודית בפולין ובארץ ישראל הנבנית . יונת ואלכסנדר סנד , זוג סופרים חברי קיבוץ רביבים , עסקו רבות בסוגיית החיבור בין הגולה לארץ ישראל , בין הפלמ " ח למורדי הגטאות ויצרו עיצוב ספרותי לתפיסת העולם שקישרה בין שואה לתקומה . חורבן הקהילה היהודית במזרח אירופה חבר בספריהם לבניית הארץ והקיבוץ בקשר כרונולוגי , תוכני וסיבתי . הם תרמו לעיצוב הזיכרון הקולקטיבי בתנועתם ועסקו בו בספריהם . אלכסנדר סנד היה עורך ומנהל של הוצאת הספרים של הקיבוץ המאוחד וחלק מהממסד התנועתי . אם כן , עד כמה משקפים ומבנים הספרים את הזיכרון המתהווה ? עד כמה הם ספרי הקיבוץ המאוחד ? ראשית האפוס הוא תולדות קבוצת נערי הכיתה החמישית בגימנסיה בעיר שעל נהר הוורטה בפולין . תלמידי ' הכיתה החמישית ' , ככותרו של הספר הראשון , שימש בסיס לשני הכרכים של בין המתים ובין החיים . גיבורי הספר מייצגים את הקהילה העירונית יהודית בפולין של שנות השלושים . מתוכם נבר...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב