ד. מפתח זיכרון חיובי - בניין קיבוץ הוא התשובה לחורבן הקהילה

פנוי לזיכרון זה ? מה טעם יש בעוד ערוץ שוודאי ישוקעו בו רבדים מהזיכרון הממוסד ? נראה כי קיבוץ לוחמי הגטאות עיצב לעצמו ראש וראשון הווה בטוח , ובו בזמן נענה לתביעות התנועה הקיבוצית והחברה הישראלית להיות חלק מתמונת העבר הרצויה . ההווה הקיבוצי של היישוב שהוקם בסמריה היה חזק ותועד היטב . מאז שעלו לקרקע בסמריה , לאחר ויכוחים ומחלוקות עם התנועה האם , ביססו החברים את קיבוצם בהתמדה . הם היו אבן שואבת למשפחות של ניצולי שואה ויוצאי אירופה . הקיבוץ היה מקלט ראשון לעשרות משפחות שמוצאן מפולין ועלו לישראל במסגרת ' עליית גומולקה ' . משפחות במבצע ' מהעיר אל הכפר ' , שהכריזה עליו ממשלת ישראל , מצאו את מקומן , לתקופות ארוכות או קצרות , בקיבוץ זה . קליטה גדולה נוספת הייתה מפעל עליית הנוער . ביישוב התחנכו כמה קבוצות נוער שחיזקו את אוכלוסיות הילדים ביישוב , השלימו את כיתות בית הספר והיו אמורים לגשר על הפערים הדמוגרפיים בקיבוץ . בהדרגה נבנתה חברה יוצאת אירופה המטפחת קהילה ומבקשת לשמור על קשרים עם בני משפחה קרובים ורחוקים , יותר ממה שהיה בקיבוצים אחרים . בעלוני הקיבוץ דווח רבות על נסיעות חברים לחו " ל כדי לבקר...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב