א. מבוא

מחויבותו של הקיבוץ המאוחד לקהילות היהודיות באירופה , בית הגידול של רוב חבריו , לא פסקה בעקבות הנתק וסגירת הדרכים במלחמת העולם השנייה . בתוך מחויבות כללית זו בלטה במשנה תוקף הדאגה והחרדה לגורל חברי תנועות הנוער שנשארו לכודים בתופת והידיעות על גורלם הסתננו בהדרגה אל החברה היישובית . חברי הקיבוץ המאוחד היו מהאחרונים שיצאו את אדמת אירופה הנתונה במלחמה . מנהיגי תנועות הנוער , קבוצת הפעילים הצעירה של תנועות דרור החלוץ , נשארו על אדמת פולין ולא עזבו את חברי ההכשרות וצעירי התנועה . לקבוצה זו , שהייתה מוכרת אישית לשליחי הקיבוץ המאוחד והנהגתו , הוקדשו רוב הדאגה , הגעגועים וניסיונות התקשורת המעטים . ההצלחות המעטות בארגון פעולות הצלה או קשר אינן מבטאות את הערנות והחרדה שהעיקו מאוד על מנהיגי היישוב ועל הנהגת הקיבוץ המאוחד . תשומת הלב של התנועה ניכרת באזכורים תכופים של סוגיית המתרחש באירופה וחשש לגורל החברים , בייחוד בישיבות הממסד התנועתי . . 1 מחקרים רבים נערכו בסוגיית מחויבותה של החברה היישובית בארץ ישראל אל הקהילות באירופה הכבושה , ובהם יוחדו פרקים לפעילותו של הקיבוץ המאוחד : פורת , הנהגה במלכוד ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב