ז. סיכום

הפילוג בקיבוץ המאוחד היה מבין הפרקים הטראומטיים ביותר שלו . פילוג זה הנציח תהליכים שהתחוללו במדינת ישראל הצעירה ושינו את מיקומה של התנועה הקיבוצית בתוך מארג הקבוצות והארגונים שהיו צריכים להסתגל להקמת המדינה . סמיכות התהליכים — בין התגבשות הגופים המדינתיים והאצת מגמת הממלכתיות , שאפיינו את המדינה בעשור הראשון לקיומה , ובין הפילוג בתנועה הקיבוצית הגדולה — החלישה מאוד את הקיבוץ המאוחד . ענייננו כאן בזיכרון בעייתי שהוא צומת של היחלשות והסתגרות , עיסוק בהישרדות וקושי להירתם למשימות הגדולות , הלאומיות . צומתי הזיכרון האחרים שאני דנה בהם כאן הם מאגרי חוזק והתמודדות ובולט בהם מעמדו של החלוץ מתווה הדרך בעשייה ובסיפור המעשה כאחד . זהו זיכרון המשמש מקור אנרגיה ודבק מלכד בימים של הווה אפור המקשה על הירתמות מחודשת למימוש יעדים שקבעה התנועה בשם העם או המדינה . זיכרון הפילוג לא נהנה מיוקרה זו והוא נדון להשכחה ולהדחקה . עם זאת כמו זיכרון הוא שב ומבצבץ בדרכים אחרות ובדלתות לא צפויות . בני הדור השני והשלישי בקיבוצים המתפלגים היו אחד מסוכני הזיכרון הפעילים ביותר ביצירת הטקסט . במידה רבה הנציח זיכרון הפיל...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב