ד. זיכרון מודחק

שלוש שנים עברו , ועדיין לא תם הפילוג כולו . גבעת חיים , גבת , כפר סאלד עדיין לא גמרו לרפא את כל פצעיהם [ ... ] אין לדעת כמה זמן עוד יעבור עד שביתנו הקיבוצי יהיה לגמרי ' נקי ' מן הפילוג . אולם ספק רב , אם ימוש זכר השנים הללו מהזיכרון הקולקטיבי של הקיבוץ . האם אכן צדק יעקב אשד בהנחותיו ? עד כמה הפך הפילוג לרכיב מרכזי בזיכרון הקולקטיבי של התנועה ? מתי החל זיכרון זה להתגבש ומי היו נושאיו ? כיצד פועל זיכרון מודחק ביחסיו עם הזיכרון הגלוי והמנצח ? האם המודחק הופך זיכרון חתרני המציב חלופה לזיכרון הרשמי ? ג ' פרי הרף דן בשאלת הזיכרון המפוצל ותהה כיצד בכל זאת יש מקום גם לזיכרון ' הלא נוח ' . כיצד זוכרים צומת דרכים שהייתה מוקד לפיצול ולהיחלשות ? הפילוג היה חוויה טראומטית בעבור תנועת הקיבוץ המאוחד בכלל ושבר קשה לקיבוצים , בעיקר לגדולים שבהם , בפרט . חברים , פרטים כמשפחות , עברו משבר אישי שגרם להם לעבור מיישובם , לעזוב או לאבד חברים קרובים ובני משפחה , או . 73 עזיבתם של מקבלי הפיצויים אינה מתועדת ואינה מצויה בסטטיסטיקה הקיבוצית . בדיונים שנערכו בקיבוצים על קבלת הפיצויים האישיים מגרמניה , לצורך התאמ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב