ב. מפתחות הזיכרון להוכחת צדקת הדרך

משה טבנקין — בנו בכורו של מנהיג הקיבוץ המאוחד , מראשוני הבנים בעין חרוד , מחנך מוערך שחניכיו נטו אחר דרכו והשקפותיו — היה מהאישים המעורבים ביותר בפילוג עין חרוד . משה טבנקין ואחיו יוסף טבנקין השתתפו בשכנוע בני הדור הצעיר לטובת דרכו של הקיבוץ המאוחד . הם היו פעילים בעימותים היום יומיים ובמאבק על קביעת הגבולות , חלוקת הנכסים וקצב הפילוג שהיו מנת חלקם של אנשי עין חרוד מאז 1950 עד לפירוד המוחלט ב . 1955 צעירי הקיבוץ המאוחד נשאו בעול העיקרי של המאבק והפכו אותו לעימות בין דורי . הייתה זו מלחמתם של צעירים מהפכנים אל מול דור בוגר השואף להתמסד . משה טבנקין כתב באותם ימים : גם זאת גם זאת ניטל עלינו : נוה ילדות לחזות / עלוב ומחלל בעלבונו לטפח אמונת לבב וטהר חלומות / ואש תמיד של אמן תם לנצר אל מול מפלת מקדשי אדם , / ועל אודי חלום פסוח ועבור ... את השיר הקדיש משה טבנקין לאחיו יוסף טבנקין , מי שהיה מפקד חטיבת הראל של הפלמ " ח . עיקרו של השיר הוא המחשת תחושת העלבון והנטישה של חברי פלמ " ח רבים בימים שלאחר פירוק הארגון . עם זאת נראה כי הטקסט מכוון גם לסוגיית פילוג עין חרוד והמאבק הקשה שנלווה למחלוקות...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב