ד. הנחלת הזיכרון

קבוצות המאופיינות באידאולוגיה מהודקת , שמטרתן ליצור עולם עתידי אחר וטוב יותר , פונות אל הדור הצעיר , שהן קהל היעד העיקרי . הכלים התרבותיים והחינוכיים משמשים כסוכני חברות וכאמצעי להעמקת האמונה וליישום הנורמות החדשות . התנועה הקיבוצית מאופיינת ברצון ליצור עולם אחר ואנשים אחרים , גם אם המציאות הוכיחה כי לא הצליחה לסחוף אחריה תנועת המונים . הזיכרון הקולקטיבי הוא אחד החישוקים החשובים שבאמצעותם חוגרת הקהילה את חבריה ומבטיחה גם את ההמשכיות וגם את מחויבותו של הדור הצעיר לאגודה החברתית . הזיכרון הוא ראי לאמונות החברתיות ובו זמנית מובנה לשם הפצתן . בבסיס הדיון כאן מונחת ההנחה כי עיצוב המפה הגאוגרפית הועמק גם באמצעות הבניית המפה המנטלית , תוך כדי שימוש בסוכני החברות והתרבות שעמדו לרשות הקיבוץ המאוחד . כמו כן ייבחן הטיעון כי תנועות לאומיות ואחרות עושות שימוש בפרקטיקות תרבותיות כדי לנכס לעצמן בעלות על טריטוריות שלא היו שייכות להן בעבר . קביעת גבולות הארץ באמצעות התיישבות נתפסת כאתגר לצעירי הקיבוץ המאוחד והביצוע ייעשה רק בכוחם שלהם . בכך ביקשה אולי הנהגת הקיבוץ המאוחד להחזיר עטרה ליושנה ולכבוש מחדש ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב