ג. 'הקיבוץ המאוחד בישובה של הארץ' — מחוז זיכרון טקסטואלי

מחוזות הזיכרון הטקסטואליים עוברים כחוט מאגד במחקר זה . ספר הפלמ "ח ( בעריכת גלעד ) וספר מלחמות הגטאות ( בעריכת צוקרמן ובסוק ) היו מפעל תרבותי , ספרי היסטוריה , עמודי זיכרון ומחוזות זיכרון טקסטואלי בשני קדקודים שעיצבו את הזיכרון התנועתי — מרד גטו ורשה והפלמ " ח . בפרק זה אבקש לבחון טקסט מכונן שראה אור בשלהי קיומה של התנועה ולפיכך יש לו איכויות נוספות , ושמו : הקיבוץ המאוחד בישובה של הארץ . הקיבוץ המאוחד בישובה של הארץ הוא מעין אוטוהיסטוריה תנועתית שסוכמה בארבעה כרכים בידי זאב צור . המפעל נקרא הקיבוץ המאוחד בישובה של הארץ . 70 בשנות העשרים התנהל מאבק בין גורמים דתיים ובין חברי הקיבוצים על צביונו של חג השבועות : זעירא , קרועים אנו , עמ ' . 183 - 167 . 71 טהרלב , משק יגור , עמ ' . 64 - 63 שיריו של טהרלב מחויכים אך גם אירוניים . הם אפשריים בשל פער המרחב והזמן בין יגור של ילדותו ובין חייו האחרים של טהרלב . עם זאת הסלחנות וההומור מחפים אך במעט על זיכרון ילדות קבוע וכואב שבו היחיד הוא בעיקרו חלק מהקולקטיב . ספריו של טהרלב זכו להצלחה גדולה ונדפסו במספר רב של מהדורות , בכך כוננו זיכרון קולקטיבי ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב