ב. מפתחות הזיכרון הרוקמים את מפת ארץ ישראל הרחבה — התיישבות כמעשה של התקדשות

גלגולו וחילונו של המושג ' עבודת האל אל ' עבודת האדמה ' הוא אבן יסוד במיתוס הציוני ובאתוס הציוני . הציונות המודרנית ייצרה מיתוסים חדשים שנשענו על תבניות קודמות תוך כדי חילון , היפוך ועיצוב הדרגתי של מיתוסים מכוננים . מאפיינים אלה מאפשרים להגדיר את המהפכה הציונית היוצרת דת חילונית שיש בה דמיון מבני בין האידאולוגיה הלאומית מהפכנית ובין הדת המסורתית . הדת האזרחית , שזכתה לעתים לכותר ' דת ציונית ' , הכילה בתוכה רכיבים שעניינם שינוי פני האדם והחברה מתוך ניסוח רעיונותיה במושגים קיצוניים משיחיים דתיים . מבין אלה בולט מיתוס ' היהודי החדש ' , שהכיל בתוכו גם את מיתוס ' החלוץ ' ואת קידושה של עבודת האדמה וההתיישבות . קידוש העבודה הפיזית חבר לעבודת האדמה והיה לחלק מתהליך של בנייה מחדש של היחיד והקולקטיב היהודי , אנטיתזה לגלות . התנועה הקיבוצית ככלל והקיבוץ המאוחד בפרט היו חלוציה המעשיים של הדת הציונית תוך כדי התאמתה לתפיסת עולמם הסוציאליסטית שיתופית . ההתיישבות וכיבוש האדמה היו עיקר תוכנה של האידאולוגיה החלוצית . הם התקדשו במהירות , תוך כדי בניית אתרים מקודשים ויצירת עילית מממשת בדמותם של הקיבוצים ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב