ח. סיכום

הזיכרון , כך מלמדים המחקרים , הוא רב קולי ויש בו מקום , גם אם לא מוגדר מראש , לזיכרון של קבוצות משנה ושל מגזרים ייחודיים . הזיכרון התנועתי שאנו דנים בו לא אפשר את צמיחתם של אקורדים אחרים . הוא היה דומה יותר לקול של מקהלה המדברת מגרון אחד ואמונה מאוד על הפקת צליל אחיד ומדויק . סיפורים קהילתיים נותרו במסגרתם המצומצמת ובעצם לא ניהלו תחרות אמתית על לבו של איש התנועה . הפלמ " ח שנוצק בדמותו של הקיבוץ המאוחד , גוף המשלב עבודה והגנה כאחד , עמד במרכז הזיכרון . בחירה זו זיכתה את הקיבוץ המאוחד בכמה יתרונות . האחיזה בזיכרון הוכיחה כי הפלמ " ח הוא יציר כפיו של הקיבוץ המאוחד , גם אם רוב חברי הארגון לא השתייכו לתנועה הקיבוצית . בחברה הישראלית של שנות החמישים והשישים סימל הפלמ " ח את האתוס הציוני הנכון , את העבר הטהור ואת המלחמה הנקייה . באופן סינקדוכי שועתקו תכונות אלה , באמצעות בעלות על הזיכרון , גם לתנועה שאנו דנים בה . רכיבי הזיכרון המוגבהים חיפו במידת מה על חולשת הקיבוץ המאוחד בתחומי העשייה בהווה . אחת השאלות העולות בדיונים סוציולוגיים והיסטוריים על המעבר מחברה יישובית למדינה ריבונית , מתמקדת בנ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב