ו. 'ספר הפלמ"ח' — מאבק על הקנון הלאומי

כותבים בולטים נוספים מקרב אנשי הקיבוץ המאוחד היו יוסף טבנקין , מפקד חטיבת הראל , מראשוני בני הדור השני של עין חרוד והקיבוץ המאוחד ; נחום שריג , מפקד חטיבת ' הנגב ' , איש בית השיטה וממקורביו של אלון . מולה כהן חבר גבת , ממפקדי חטיבת ' יפתח ' ואורי יפה ממעוז חיים . כל אלה תיארו את הקרבות שהשתתפו בהם יחידותיהם . מסריקה זו ברור כי לא היה הבדל בין גיבורי הסיפור לכותביו ולנמעניו . אחדות זו אופיינית להיסטוריוגרפיה של הקיבוץ המאוחד , של טבנקין , המנהיג , מתווה הדרך ובו בזמן מסכם וכותב ההיסטוריה . זאב צור , פעיל מרכזי בקיבוץ המאוחד , הוא שכינס את המפעל ההיסטוריוגרפי הרשמי על ארבעת כרכיו , הקיבוץ המאוחד בישובה של הארץ . המשורר גלעד , איש ההסברה של הפלמ " ח , היה אחראי על עיצוב זכרונו ומיצוק נוכחותו של הארגון בתודעה הישראלית , כמו גם על ההיסטוריוגרפיה שלו . התואם המובהק בין הסיפור לתיבתו , בין הגיבורים למתעדים יצר סמיכות מטונימית בין אירועי העבר להווה ולזיכרון . כך , בלי להזכיר במפורש , היה ספר הפלמ " ח פריו ומייצגו המוחלט של הקיבוץ המאוחד . הוצאת ספר הפלמ " ח לוותה בפרסום רב , גובתה בעריכת כנסים...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב