ה. הפלמ"ח — הזיכרון המנצח

הקיבוץ המאוחד היה שותף פעיל בבניית הפלמ " ח , ויישוביו שימשו האכסניה העיקרית לאימוני המגויסים ולהתגבשות הפלוגות וההכשרות . מעורבותו של הארגון הקיבוצי קבעה במידה רבה את אופיו , את גודלו ואת ערכיו של הארגון הצבאי , בעיקר מ . 1943 הקיבוץ המאוחד יצר זיקה חזקה אל רעיון הפלמ " ח ואל הגופים שהרכיבו אותו מסיבות פוליטיות , כלכליות ואף עקרוניות . נראה כי מפא "י נטתה לפעול ולממש את כוחה בקרב המתגייסים לצבא הבריטי ואילו הקיבוץ המאוחד פעל בין מתגייסי הפלמ " ח . לכך יש להוסיף כי בראשית הדרך מוסדות היישוב היו חשדניים כלפי הארגון הצבאי וולונטרי והקיבוץ המאוחד ראה את עצמו מגן ותומך בו . מבחינה כלכלית שימשו הכשרות הפלמ " ח מקור לידיים עובדות לקיבוצים ובו בזמן הוסיפו להם תעסוקה ופרנסה . ההכשרות המגויסות היו השילוב המיוחל בין ' שיבולים וחרב ' , חיבור אידאלי בעיני ראשי הקיבוץ המאוחד . פלוגות והכשרות הפלמ " ח התמקמו , התאמנו ופעלו בתוך יישובי הקיבוץ המאוחד . אנשי הקיבוץ היו הציר הפיקודי ואף בלטו בקרב החיילים . מבין התנועות . 92 על ההתאמה בין מאפייני הפלמ " ח לצרכים הכלכליים של יישובי הקיבוץ המאוחד , ראו : ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב