ד. כיצד נאלם הזיכרון?

בקשה של עורכי מבפנים מעידה על אופני הזיכרון : המערכת מפנה את תשומת לב חברי הקיבוץ בישוביהם ובעמדות החזית לצורך החיוני לדאוג לרישום ולביטוי הימים הקשים והגדולים העוברים עלינו כיום בארץ — רישום הקורות , שמירה וכינוס יומנים , מכתבים ותעודות של היחיד ושל הישוב , של בוגרים ושל ילדים ; חרדה לדברי עזבון של חברים שנפלו ואינם . בעשור הראשון לקיומה של המדינה יזמה הוצאת הקיבוץ המאוחד תרגום ועריכה של ספרים רבים העוסקים בתולדות תנועת הפועלים בארץ ובעולם , ובהם ספרי פילוסופיה והיסטוריה על פי מתודה מרקסיסטית וספרים רבים פרי עטם של מחברים רוסים . בשנות השישים יוחד מקום נרחב לספרות השואה והמרד . מתוך כתשעים ספרי ' היסטוריה , תיעוד ועיון ' שראו אור בשנים , 1961 - 1949 ניתן לאתר שלושה בלבד הדנים במלחמת השחרור . אחד מאותם ספרים הוא הקובץ פרקים במלחמת ישראל , ספר זה הוא לקט רשימות של חברי קיבוצים המתארים קרבות ומערכות במלחמה . דבריו הקצרים של עורך הקובץ ברסלבסקי , איש נען , עוסקים בזיקה ההדוקה בין התנועה המיישבת לכוחות ההגנה . התנועה הקיבוצית מצוירת כרחם שהתפתחו בה ' העוברים הבריאים של ההגנה העברית ' . ברס...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב