א. הקיבוץ המאוחד במדינת ישראל

' הקיבוץ המאוחד ' , ארגון משותף למשקי ' קיבוץ עין חרוד ' , הוקם ב . 1927 ארבעה משקים ושמונה פלוגות מימשו את התפיסה של קיבוץ ארצי המורכב מיישובים בכל רחבי הארץ . ברוח קיבוץ עין חרוד הכריז הגוף החדש על מטרותיו ובהן : ' התיישבות משותפת בישובים קומוניסטיים גדולים ופתוחים [ ... ] עמידה לרשות ההסתדרות ותפקידיה [ ... ] חינוך ציוני סוציאליסטי של החברים ' . השאיפה לבנות ' ישובים קומוניסטיים גדולים ' הביאה לידי הקמת הכשרות רבות בפולין , ברומניה ובגרמניה . המצוקה דחפה את הצעירים היהודים בעיירות להצטרף למסגרות הכשרה ציוניות ולעלות באמצעותן לארץ ישראל . בתקופת עליית היטלר לשלטון בגרמניה , כשזעזועים רבים פקדו את המבנה הכלכלי והפוליטי בפולין , פעל הקיבוץ המאוחד במרץ בקרב הנוער היהודי . הוקמו ' קיבוצי הכשרה ' שהתקבל אליהם כל צעיר שהיה נכון לקבל עליו את מרות הקיבוץ ולהתמסר לו . עקב השקעת משאבים כספיים ואנושיים בתנועות הנוער בארץ ובגולה , גדל הקיבוץ המאוחד מכאלף נפש בראשית העשור ל 13 אלף נפש בשנת . 1940 בשנות השלושים נקשרו שתיים מתנועות הנוער הארץ ישראליות , ' המחנות העולים ' ו ' הנוער העובד ' , אל הק...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב