הקדמה

עבודת הדוקטור , שספר זה מבוסס עליה , נכתבה בהנחייתו של פרופ ' אברהם שפירא , איש קבוצת יזרעאל . התבוננותו הביקורתית בעבודותיי במשך זמן ממושך הצמיחו אותי מסטודנטית תמימה לחוקרת המעזה לבחון את המצע החברתי ואת הבית הקיבוצי בכלים מדעיים . המרחב הרב שאפשר לי שפירא לווה בעין בודקת ובהכוונה מדוקדקת , תנאים שאפשרו כתיבה פורה ומחדשת , הנובעת מסקרנות ומייצרת שאלות נוקבות , אך נשמעת לכללי כתיבה אקדמית . שפירא הרחיב את אופק הציפיות שלי ואף הגביה את הדימוי העצמי שלי בתור חוקרת ובתור כותבת . על כל אלה אני חבה לו תודה גדולה הן בתור היסטוריונית הן בתור אישה . פרופ ' חנה יבלונקה עודדה את כתיבת הספר הזה וראתה בו טקסט העשוי לעניין ציבור רחב . נורית ולק הקפידה על העריכה הלשונית , סלחה לקפצנותי ושימשה לי מראה לדברים . ' בית לוחמי הגטאות ' שימש בעבורי זירת מחקר מצד אחד , ובמה להצגת רעיונותיי מצד אחר . בארכיון תנועת הקיבוץ המאוחד באפעל מצאתי חומרים ואוזן קשבת לחיפושיי . מזה עשרות שנים אני חיה ביישוב קיבוצי קטן בעמק הירדן . מחקר זה היה בעבורי חוויה אנתרופולוגית וזימן לי להתבונן אל עברי האישי והקיבוצי . יש לי ק...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב