'בעצמם הם כותבים להם שיר' עיצובו של הזיכרון הקולקטיבי בקיבוץ המאוחד 1978-1948

אפרת קנטור ' בעצמם הם כותבים להם שיר' אפרת קנטור אפרת קנטור ' בעצמם הם כותבים להם שיר' עיצוב הזיכרון הקולקטיבי בקיבוץ המאוחד -1978 1948 מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות קריית שדה בוקר אוניברסיטת בן גוריון בנגב יד טבנקין מרכז מחקרי , רעיוני ותיעודי של התנועה הקיבוצית עריכת לשון : נורית ולק  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב