רב ושמואל

שני שמות , שני אישים , שני חברים התופסים מקום מרכזי בספרות התלמודית וזוכים למקום של כבוד בכל עולם לימוד התורה . בקיאים גדולים , מנהיגים למופת , מורים קשובים - השפעתם על החיים היהודיים חורגת מעבר לתקופתם . ישיבותיהם היוקרתיות אמנם היו בבבל , אך את תלמידיהם אפשר לפגוש גם היום בעולם כולו , בירושלים ובברוקלין , במרוקו ובמנהטן . רב ושמואל : קולם , תובנותיהם , פלפוליהם ואורח חייהם ידועים לכל לומד תלמוד . אומרים בדרך כלל רב ושמואל , אך האם לא נכון יותר לומר רב מול שמואל ? ויכוחיהם העזים והאין - סופיים מזכירים לנו את ויכוחיהם של זוגות רבים של רבנים בעלי אסכולות שונות לאורך הדורות : הלל ושמאי , רבי עקיבא ורבי ישמעאל , רבי יוחנן וריש לקיש , אביי ורבא . היכן אפשר למצוא הוכחה טובה יותר לכך שמסורת יהודית זו , המעודדת ריבוי זרמים ודעות ומגלה סובלנות כלפיהם , שנותיה כשנות העם היהודי עצמו ? רב ושמואל - לא היה מנוס מהתנגשות בין דעותיהם , הן בסוגיות הלכתיות והן בענייני אגדה . עם זאת , הם תמיד התייחסו זה לזה באהבה ובכבוד ולכן רואה בהם התלמוד בני זוג בלתי נפרדים . כאשר רב מביע דעה אצה לנו הדרך לשמוע את דע...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)