רבי יוחנן וריש לקיש

תא שמע . כלומר - בואו ושמעו את הסיפורים ואת האגדות של הרבנים הזקנים ואת מוסר ההשכל האלמותי שלהם . האזינו ללשונם המחושלת באש ובאור , למילים שקיבלו מקודמיהם ומסרו הלאה לאורך מאות שנות גלות וגעגועים . כדי להבינם יש להקשיב להם קשב רב ואז תדעו מנין באו ומנין אתם באים . שמעו תחילה את הסיפור הפשוט והמוזר הזה על שני אנשים זרים ונודעים שנקשרו ביניהם קשרי ידידות אמיצה ומיוחדת במינה ; שני חברים בני פלוגתא שלא הפכו לאויבים , שני יריבים שנותרו חברים עד שהמוות הפריד ביניהם ואיחדם מחדש . הכול התחיל בנישואים שהוסדרו לפי המנהג הישן , כלומר שהיו לכאורה בלתי צפויים , כמעט בלתי אפשריים . כפי שמספר זאת התלמוד מעורבים בפרשה זו המלומד הגדול רבי יוחנן והרפתקן ידוע בשם שמעון ריש לקיש . יום אחד היה רבי יוחנן שוחה במימי הירדן . כשהבחין בו ריש לקיש , שהתהלך באותה עת על גדת הנהר , קפץ למים והתקדם לעברו . יופיו של רבי יוחנן היה כובש ומצודד וההרפתקן שחה לכיוונו בתנועות נמרצות שעוררו את תשומת לבו של רבי יוחנן . שני הגברים החליפו ביניהם כמה מילים בלבד , אך מילים אלו היו אמורות לשנות כליל את חייהם ולהותיר את רישומן בכל...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)