שמעון בן עזאי ושמעון בן זומא

הגרסה השלישית מתארת לנו את בן זומא יושב ושקוע בהגיגיו ומורהו הוא זה שעובר על ידו ומברך אותו , אך בן זומא אינו עונה . המורה מברך אותו בשנית , אך התלמיד שוב אינו עונה . רק אחרי הפעם השלישית עונה התלמיד , כולו מבולבל . שאל אותו רבי יהושע בן חנניה : "מאין הרגליים ?" כלומר , מאין אתה בא ? או היכן אתה נמצא עכשיו ? ואולי אפילו מאין צומחות מחשבותיך ? מאילו מקורות ? ובן זומא ענה : "הייתי שקוע בהרהורים , " ולא פירש באיזה נושא . ואז קרא המורה : "שמים וארץ יהיו עדיי , לא אזוז מפה עד שלא תאמר מה מקור מחשבותיך . " רק אז ענה בן זומא : "הגיתי במה שהפריד בעת הבריאה בין מים עליונים למים תחתונים . " על כך הגיב רבי יהושע בן חנניה : " בן זומא כבר מבחוץ " , והוא אכן מת כמה ימים אחר כך . אנו מתארים לעצמנו את התלמיד נתון בבלבול גמור . שקוע בהרהורים שנשאו אותו הרחק מחוץ למציאות , הוא לא ראה ולא שמע איש ; הוא היה שקוע בקולות אחרים , במראות אחרים . רבו הנערץ עומד לפניו והוא עובר על פניו בלי להשגיח בו . הרב מדבר אליו , אך מחשבתו נתונה במקום אחר . מחשבתו משייטת בזמן ובמרחב ; הוא נמצא מחוץ למציאות . נראה כי עונשו כ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)