רבי אליעזר בן הורקנוס

האם זהו סיפור אמתי שאכן התרחש ? רבי חננאל אומר כי כל זה התרחש בחלום , אך הבה נשמע מה אומרת האגדה : בישיבה המפורסמת של יבנה פרץ ויכוח חריף בעניין משפטי מסובך למדי ורבי אליעזר הביע דעה הנוגדת את דעת עמיתיו . מדובר היה בתנור מחרס מסוג מיוחד , כנראה המודרני ביותר המצוי בשוק שנבנה מחלקים , חלקו חול וחלקו חרס . הוא פורק והורכב שוב על ידי אדם בשם עכנאי , והשאלה הייתה אם טמא או טהור . על פי ההלכה החול , שהוא יצירה אלוהית , אינו מקבל טומאה , ואילו החרס , שהוא מעשה ידי אדם , יכול לקבל טומאה . רבי אליעזר לא ראה כל סיבה לפקפק בכשרותו של התנור . החכמים האחרים מצאו את כל הסיבות שבעולם כדי לקבוע שהוא טמא . רבי אליעזר עמד יחידי נגד כולם והגן על עמדתו בלהט ובנחישות , אך לשווא , לא ניתן היה להזיז את יריביו מעמדתם וכולם נותרו בדעתם . אחרי שמיצה את הטיעונים הרציונליים השתמש רבי אליעזר בכישוריו העל - טבעיים וקרא : " אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח . " עץ החרוב נעקר ממקומו לפתע ונדד למרחק מאה אמה ויש אומרים ארבע מאות אמה . החכמים לא התרשמו כלל וענו לו : "אין מביאין ראיה מן החרוב " מעשיו של עץ חרוב אינם משמש ים ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)