הנשמה התלמודית

הנשמה היהודית אלי ויזל א לי ויזל הנשמה התלמוד ית סדרת כתבי אלי ויזל בעריכת יואל רפל אלי ויזל הנשמה התלמודי ת  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)