רב-שיח האם פיצול הסמכויות יחזק את מעמדו של היועץ המשפטי לממשלה או יחליש אותו?

הנוכחית תמשיך לנהוג כפי שממשלות ישראל נהגו בבירור בבחירת יועץ משפטי חדש מאז "התפוטרותו" של יצחק זמיר - לחפש יועץ שיהיה נוח הן לשלטון באופן כללי , ולאו דווקא לשלטון החוק , והן לשריה מבחינת אכיפת החוק הפלילי עליהם . ברור שהצלחתו של איתור כזה היא לעולם בעירבון מוגבל , אולם אין גם ערובה שהמגמה המשפיעה על הבחירה תוכשל על ידי המתמנה . ואם בניגוד עניינים מובנה עסקינן , מבקש אני לעמוד על היבט נוסף והוא הזדהות יתר של היועץ המשפטי לממשלה עם תפיסת התביעה הכללית על חשבון הזכויות והאינטרסים של חשודים ואשמים ועבריינים - שהיא פועל יוצא מבני של המערכת הקיימת . מה שהיה אינו מה שהווה : זכור לי אירוע מתחילת שנות השבעים של המאה הקודמת . הייתי אז בצוות התביעה הצבאית במשפטו של קוזו אוקמוטו . אחד מעורכי הדין שלו הראה לי מכתב מהיועץ המשפטי לממשלה דאז , מאיר שמגר , שהעמיד אותו על גבולות הראוי בנושא הקשר שקיימה ההגנה עם התקשורת . זכורה לי יראת הכבוד , החיל והרעדה , כמעט חרדת הקודש , שבה התייחס עורך הדין למכתבו של היועץ המשפטי לממשלה . כיום אין הדברים כך . לא דומה מידת הלגיטימציה שממנה נהנה ממלא התפקיד בעבר למיד...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר