קראו בכותר - היועץ המשפטי לממשלה והתביעה הכללית - פיצול מוסדי?