8. ביצוע הפיצול המוסדי

ראוי שמוסדות הייעוץ המשפטי והתביעה הכללית יעוגנו בחוק שיעבור תהליך חקיקה של הכנסת . חקיקה זו תתבצע בהסתמך על המלצותיה של ועדה מקצועית ובלתי תלויה שתמליץ על תהליך הפיצול המוסדי ועל שינויי החקיקה הנדרשים . במדינות רבות סמכויות אלו של ייעוץ ותביעה כללית מעוגנות הן בחקיקה רגילה הן בחוקה כתובה . בהקשר הישראלי , לנוכח חשיבות הסוגיה , יש לשקול בכובד ראש חקיקה של חוק יסוד : היועץ המשפטי לממשלה והתביעה הכללית . חוק זה יקבע את עקרונות היסוד ואת סמכויות היסוד של שני מוסדות אלה . חשוב גם כי בשל החשש ללחצים פוליטיים יעוגנו הסמכויות של גופים אלו - במיוחד אלו של התביעה הכללית בשריון חוקתי הדורש רוב מיוחד לשינוי סטטוטורי . מובן כי סמכויות קונקרטיות יותר הנגזרות מהשינוי המוסדי המוצע יעוגנו , כמקובל במדינות רבות , בחקיקה ספציפית דוגמת חוק סדר הדין הפלילי . לאור העקרונות שצוינו ועל בסיס המחקר מוצע פיצול מוסדי כדלקמן : מוסד היועץ המשפטי לממשלה יכלול את היחידות המקצועיות המשפטיות האלו : לשכת היועץ המשפטי לממשלה , ייעוץ חקיקה ) משפט כלכלי ופיסקלי , משפט אזרחי , משפט בין – לאומי , משפט עברי , ) מחלקת בג"צים ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר