7. אופי עבודתם של היועץ המשפטי והתובע הכללי

כאמור , פיצול מוסדי יביא לתביעה כללית ולייעוץ משפטי חזקים יותר . הגדרה ברורה של דרכי עבודתם של היועץ המשפטי לממשלה ושל התובע הכללי תתרום מאוד לאפקטיביות האפשרית של עבודתם . כאשר קו פעולה של הממשלה מנוגד לדין חובה על היועץ להבהיר זאת חד – משמעית . המלצתי היא לעגן בחוק עילות הדחה קונקרטיות בלבד , כך שהיועץ המשפטי יוכל ליהנות מאוטונומיה חלקית מפני הממשלה וראש הממשלה . היועץ המשפטי צריך להבהיר לממשלה אלו אפשרויות פעולה חוקיות עומדות לרשותה ולהסתפק בכך . לא מומלץ כי היועץ המשפטי יחייב , ינסה לחייב או ינסה להבהיר חד – משמעית קו פעולה אחד בלבד תוך התעלמות מחלופות אחרות במסגרת הדין . אשר לסוגיות עקרוניות הנוגעות לזכויות אדם , לזכויות אזרח , לזכויות מיעוטים ולעניינים הנוגעים במישרין לאופי המשטר הפוליטי , מומלץ כי היועץ המשפטי יביע את דעתו גם ביחס לדין הרצוי ולפער בינו לבין הדין המצוי , תוך ציון ההבחנה בין השניים . התביעה הכללית חייבת להיות רשות ממוסדת נפרדת לחלוטין מן היועץ המשפטי . מומלץ כי התביעה הכללית תתנזר לחלוטין מחיווי דעה משפטי לממשלה ולרשויות המנהל אלא אם מדובר בסוגיה פלילית עקרונית ול...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר